...

Çocuklarda kalpte üfürüm hakkında temel bilgiler

Çocuklarda kalpte üfürüm hakkında temel bilgiler

Merhaba  Ben Doktorunuz

İlk başta bu makale bana geldiğinde biraz heyecanlanmadım değil açıkçası.

Yeni  doğan bir çocuğu ebeveynleri nasıl eline alırsa,bende mesleğimi yeni elime almış olarak size yazıyorum.

Bilgilerimi aktarmayı ve sorunlarınızı çözmeyi ,çözüm ulaştırmayı bir görev olarak bilip bütün bilgi ve becerimle bende buradayım.

Ben  Johann Wolfgang Goethe üniversity ‘de tıp okudum.Aynı üniversitede uzmanlığımı devam ettirip kardiyo vasküler cerrahi alanında uzmanlık eğitimimi tamamlayıp Türkiye’ye geri dönüş yaptım, şu anda ismimi ve çalıştığım özel hastahanenin ismini vermeyeceğim.

Kalpte üfürüm kalp içinde hareket eden kandan dolayı oluşan ekstradan veya farklı duyulan seslerdir. Çocuklarda çoğunlukla masum üfürüm duyulur. Kimi zaman zararsız olsa da çocukların kalbindeki “üfürüm”lerin kalp, kapak ve damar hastalıkları hakkında ipuçları verdiğini bildiren uzmanlara göre moraran, nefes darlığı problemleri yaşayan, beslenme güçlüğü çeken, kilo alamayan ve sık akciğer enfeksiyonu geçiren çocukların bir uzmana gösterilmesinde yarar var. Üfürüm bazen doğumsal kalp hastalığının ilk bulgusu olabilir. Çocuk Kardiyolojisi uzmanınca yapılan ekokardiyografi masum üfürüm olup olmadığı ayırt edilir.1’den 6’ya kadar derecelendirirler, 1 en hafifi ve 6 en şiddetlisidir. Üç tiptir; Sistolde (kalbin kasılması sırasında), diyastolde (kalbin gevşemesi sırasında) ya da devamlıdır (hem kasılma ve hem de gevşeme süresinde) meydana gelir. Her 100 çocuktan 70’inin kalbinde üfürüm duyulabilir. Ancak bunların sadece yüzde 1’i kalp hastası olabilir. Ama bu yüzde 1’in de 1 yaşına kadar tedavisi yapılmalıdır.

Normal sağlıklı çocuklarda duyulabilir. Ateş, kansızlık, tiroit bezinin fazla çalışması gibi durumlarda da kalpte hastalık olmadığı halde ortaya çıkabilir ve buna fonksiyonel üfürüm denilir. Altta yatan neden tedavi edildiğinde üfürümde kaybolur. Ancak en önemlisi ise bazen çocuklardaki kalp hastalığında oskülte edilir. Üfürüm çocuklarda kalp hastalığı tanı konulma sürecini başlatan en sık bulgudur. Çocuklarda üfürüme neden olan kalp hastalığı ya delik, darlık gibi doğuştan (konjenital) ya da sonradan edinilen (romatizmal kapak hastalığı gibi) hastalıklardır.

Çocuklarda üfürüm semptomları nelerdir?

Masum üfürümü olan çocuklarda farklı kalp sesi dışında hiçbir semptom yoktur. Oskültasyonda kalp hastalığına bağlı kalp üfürümü işitilen çocuklarda aşağıdaki semptomlar hastalığın veya problemin büyüklüğüne bağlı görülebilir;

 • Emmeme, iştahsızlık, zayıflık, kilo alamama
 • Sık nefes alma
 • Terleme
 • Göğüs ağrısı
 • Baş dönmesi veya bayılma (senkop)
 • Mavimsi cilt, özellikle dudaklar ve parmak uçları
 • Öksürük
 • Ödem (bebeklerde sırtta, büyük çocuklarda ayak, ayak bileği ve bacakta şişlik

Kalp üfürümü semptomları diğer hastalıklarda görülen semptomlarla karışabilir. Durumun aydınlatılması için çocuk kardiyolojisi uzmanına danışılmalıdır.

Eğer doktorunuz farklı bir kalp sesi duyarsa sizi çocuk kardiyolojisi uzmanına sevk eder. Çocuk kardiyolojisi uzmanları çocuk kalp hastalıklarının tanısı ve tedavisi için özel eğitilmiş doktorlardır. Aşağıdaki testlerin bazıları ya da hepsi yapılır;

 • Göğüs röntgeni; kalbin ve akciğerlerin görüntüsü izlenir
 • Elektrokardiogram (EKG); Çocuğunuzun kalbinin elektriksel aktivitesini (durumunu) ölçer
 • Ekokardiyografi (EKO); Ses dalgaları (ultrason) kullanılarak kalbin yapısını ve fonksiyonlarını inceleyen bir tanı yöntemdir. Kalp seslerinin nedenini belirlemek için en önemli tanı yöntemidir.

Kalpte Üfürüm Nasıl tedavi edilir?

Tedavi çocuğunuzun semptomlarına, yaşına, genel sağlık durumuna ve hastalık durumunun ciddiyetine göre değişir.

Birçok kalp üfürümü, kalp hastalığı olmayan sağlıklı çocukların kalbinde ekstradan duyulan seslerdir. Masum üfürümü olan bu çocukların tedavi edilmesine gerek yoktur. Bu kalp seslerinin çoğu zamanla kendiliğinden yok olur. Ateş, kansızlık gibi kalp dışı nedenlerden kaynaklanıyorsa çoğunlukla bu nedenin tedavi edilmesiyle beraber zaman içinde şiddeti azalır veya kaybolur.

Eğer kalpte delik, kapak darlığı ya da daha komplike bir doğumsal kalp hastalığından kaynaklanıyorsa tedavi için ilaç verilebilir, kateter girişimi veya ameliyat yapılabilir.

 

Kalpte üfürüm çocuğuma zarar verir mi?

 

Kalp üfürümü doktor muayenesindeki işitme bulgusudur ve çocuğunuza zarar veremez. Ancak, altta yatan kalp hastalığının kendisi zarar verebilir. Doğumsal kalp hastası çocuklarda karşılaşılabilen büyüme gelişme bozukluğu, sık akciğer enfeksiyonu, kalp yetmezliği gibi çocuğa zarar veren durumlar üfürümden değil kalp hastalığının kendisinden kaynaklanır.

Çocuğumun sağlık durumu için doktorumu ne zaman aramalıyım?

Kalp hastalığı semptomları ile karşılaşılması durumunda doktorunuzla temasa geçmelisiniz.

Başlıca bu semptomlar:

 • Belirgin iştahsızlık, emmeme
 • Kilo alamama
 • Solunum güçlüğü
 • Bayılma
 • Hızlı ve yüzeysel nefes alma ve dudakları mavi görmeniz halinde
 • Bacak veya ayakların mavileşme
 • Kendinden geçme
 • Belirgin yorgunluk veya çabuk yorulma
 • Göğüs ağrısı

Çocuklarda kalpte üfürüm hakkında temel bilgiler:

 • Kalp üfürümleri kalbin içinde kanın dolaşmasıyla oluşan ekstradan duyulan veya farklı seslerdir.
 • Birçoğu zararsızdır ve masumdur.
 • Bazen doğumsal kalp hastalıklarından veya kalp dışı nedenlerden kaynaklanıyor olabilir.
 • Doktorunuz kalp üfürüm tanısını çocuğunuzun göğsünü stetoskopla dinleyerek koyar

 

 

Kalp Kapak Ameliyatı

Kalp içerisinde kanın bulunduğu dört adet odacık bulunmaktadır. Bunlardan ikisi sağ ve diğer ikisi ise sol kalp yarımında bulunmaktadır. Kalbe gelen kan ilk önce sağ atriuma gelir ve buradan trikuspit kapak aracılığı ile sağ ventriküle geçer. Sağ ventrikülden pulmoner kapak vasıtasıyla oksijenlenmesi amacıyla akciğerlere geçiş yapar. Oksijenden zenginleşen kan, kalbin sol tarafında bulunan sol atrium bölümüne gelir ve mitral kapaktan geçerek sol ventriküledökülür. En son olarak kalbin her kasılmasıyla aort kapaktan geçerek vücudumuza gönderilir. Kapaklar kanın ileri doğru gönderilip geri kaçmasına engel olan yapılardır. Kanın ileri doğru gitmesini engelleyen veya geri kaçmasına neden olan durumlarda ise kalp üzerine yük binmekte, hem kalp hem de kana ihtiyacı olan organlarda sorunlar çıkmaya başlamaktadır.

 

 

 • Romatizmal ateş
 • Enfeksiyöz Endokardit
 • Kalp kası hastalıkları (kardiyomiyopati)
 • Hipertansiyon
 • Mitral Kapak Prolapsusu(MVP): Mitral kapakçıkların kalp hareketleri ile sol atriuma geri kaçmasıdır.
 • Fibrokalsifik dejenerasyon
 • Kapak anulus genişlemesi (bağ dokusu hastalıkları,aort anevrizmaları, tümörler, bazı ilaçlar)

 

Kapak hastalıkları belirtileri nelerdir?

 

 • Yorgunluk
 • Çarpıntı
 • Nefes darlığı
 • Bacaklarda şişlik
 • Emboli(pıhtı)
 • Felç
 • Ritm problemleri

Kapak hastalıklarının türleri nelerdir?

Aort kapak darlığı:
Romatizmal ateş, ileri yaşa bağlı dejenerasyon, doğumsal biküspit aort hastalığı (doğuştan aort kapağının 3 yaprakçık yerine 2 yaprakçık şeklinde olması. Aort darlığının tedavisinde uygulanan açık kalp ameliyatında yapısı bozulmuş olan kapağın yerine metalik  veya biyoprotez  kapak yerleştirilir. Metalik kapak kullanımı sonrasında ömür boyu kan sulandırıcı ilaçların kullanımı gerekmektedir. Aort kapağının yapısının bozuk olduğu kimi durumlarda (hastanın yaşının genç olması, hamilelik beklentisi veya kan sulandırıcı ilaç kullanmasının sakıncalı olduğu durumlar) ise biyoprotez kapak ile replasman veya kapak tamiri yöntemleri uygulanabilir. Her iki durumda da bir süre sonra tekrar operasyon geçirilmesi ve metalik kapakla değişimin yapılması gerekebilir. Aynı seansta birden fazla kapağa mühahale edilebileceği gibi beraberinde koroner bypass gibi ek cerrahi girişimler de uygulanabilir.

 

Aort kapak yetmezliği:

Marfan sendromu gibi bağ dokusu hastalıkları, aort anevrizmaları, travma, kardiyomiyopati gibi hastalıklardan sonra ortaya çıkar. Aort darlığından farklı olarak kalbin ileri doğru gidişinde kısıtlama olmamakla beraber kalp atımından sonra kan geriye sol ventrikül içine döner. Bu hastalıklar ile ortaya çıkan yetmezlik durumunda uygulanan açık kalp cerrahisinde de, aort kapak aynı stenozda olduğu gibi metalik, biyoprotez kapaklar ile replasman yapılır. Ayrıca kapakların fonksiyonel yetmezliği durumunda tamir ve kapak koruma yöntemleri uygulanabilir.

Darlık ve yetmezliğin beraber olduğu durumlar Özellikle romatizmal ateş hastalığından sonra sıklıkla stenoz ve yetmezlik bir arada bulunabilir.Tedavi prosedürleri aort stenozu ve yetmezliğinden farklı değildir.

Mitral kapak darlığı:

Romatizmal ateş hastalığından sonra en sık görülen kapak hastalığıdır. Mitral kapak darlığı tüm kapak hastalıkları içerisinde en sık görülen bozukluktur. Kanın sol atriumdan sol ventriküle geçişinde problem olduğu için kanın ileri gidişi engellenmektedir. Buna bağlı olarak nefes
darlığı, çarpıntı,ritm problemleri, emboli, kalp yetmezliği bulguları ortaya çıkabilir. Mitral
kapak darlığının açık kalp ameliyatı ile tedavisinde metal kapak, biyoprotez kapak ile değişim (replasman) veya kapağın değiştirilmeden tamir edilmesi yöntemleri uygulanabilir. Biyoprotez kapağın kan sulandırıcı ilaç kullanmama avantajı çok önemlidir fakat mekanik kapak kadar dayanıklılığa sahip değildir. 10-15 sene içinde biyoprotez kapak bozulmasına bağlı tekrar ameliyat gerekebilir.

 

Mitral kapak yetmezliği:

Romatizmal ateş, mitral prolapsus, korda rüptürü, enfektif endokardit, iskemi sonrası ortaya çıkabilir. Mitral kapak yetmezliğinde kanın kalp içerisinde göllenmesi nedeniyle kalp üzerinde yüklenme oluşur. Mitral kapak yetmezliğinin nedenine göre aynı mitral stenoz ameliyatlarında olduğu gibi mekanik kapak, biyoprotez kapak ile replasmanı yapılabilir. Aynı şekilde kan
sulandırıcı kullanması sakıncalı olan veya mitral kapağın anatomik olarak yapısının sağlam olduğu ancak kapağın kapanmasına engel olan durumlarda (ileri hipertansiyon ile kalp kasında büyüme, korda rüptürü, iskemi vb) mitral kapak tamiri ameliyatı uygulanabilir. Tamir esnasında “ring” adı verilen kapak benzeri cihazlar kullanılır ve ameliyat sonrası kısa dönem düşük doz kan sulandırıcı kullanılabilir.

Mitral kapak prolapsusu:

Toplumda %1-2 oranında görülür ve özellikle genç bayanlarda saptanmaktadır. Bu hastalarda ritm problemi çok sık görülür ve çok nadiren tıbbi tedaviye yanıt vermeyen durumlarda açık kalp operasyonu gerekebilir. Ameliyat olduğunda tedavi mitral kapak yetmezliği ameliyatında uygulanan yöntemlerin aynısıdır.

Kapak değişimi mi Tamir mi?

Kapak hastalığına sebep ne olursa olsun fonksiyonları bozulmuş bir kapak görevini yapamaz ve bu da kalbe zarar verir. Cerrahi olarak kalp kapağının fonksiyonlarını tam olarak yerine getirilmesi hastanın ameliyattan maksimum yararı sağlaması açısından önemlidir. Özellikle mitral kapakta olmakla birlikte diğer tüm kapaklarda hedef doğal kapağın korunarak tamir yöntemleri ile onarılmasıdır. Son yıllarda hem tanı yöntemlerindeki gelişmeler hem de bu konuda deneyimlerimizin artmasıyla uygun tamir yöntemleri ile kapak değişimi olmadan hastanın doğal kapağı tamir edilebilmekte ve çok iyi sonuçlar elde edilebilmektedir. Şunu unutmamak gerekir ki her kapak tamir için uygun olmayabilir. Bu durumda yukarıda bahsettiğimiz şekilde kapak ameliyatları uygulanır.

Diğer kapak hastalıkları:

Trikuspit ve pulmoner kapakların hastalıkları çok nadir olarak tek başına bulunmaktadır. Genelde aort ve mitral kapak hastalıklarına eşlik ederler ve tedavi edilirken bu hastalıklarla olan beraberliklerine göre plan yapılmaktadır. Özellikle trikuspit kapağın hastalığı diğer kapak hastalıklarına eşlik eder ve genelde yetmezlik şeklinde görülür. Tedavisinde ring annuloplasti operasyonu yapılabildiği gibi özel dikiş teknikleri ile de yetmezlik düzeltilebilir.

Kapak hastalıklarına eşlik eden diğer kalp hastalıkları:

Özellikle aort kapak stenozları ile beraber koroner arter hastalığı sık birlikte bulunmaktadır. Belli bir yaş grubunu geçen ve kapak hastalığı bulguları veren hastalara koroner arter sistemini değerlendirmek üzere koroner anjiyografi uygulanmaktadır. Saptanan koroner arter hastalığı olması durumunda aynı seansta kapak operasyonu uygulanırken koroner arter bypass operasyonu da uygulanabilmektedir. Bundan başka doğumsal kalp bozukluklukları, çıkan aort anevrizmaları da aynı seansta opere edilebilmektedir. Kapak ameliyatlarından sonra karşılaşılması muhtemel durumlar:Kapak ameliyatları için kalp cerrahları kalbi durdurmak ve ameliyat sahasını daha iyi görebilmek için bir takım araçlardan yararlanırlar. Bunlardan en önemlisi, kalp ve akciğer dolaşımını durdurmak amacıyla kullanılan kalp-akciğer makinesidir. Kalp ve akciğer makinesi, çeşitli tipleri olmakla beraber kendi çevresinde dönen pompalar, kanın dolaşımını sağlayan özel tüp ve boru sistemlerinden oluşur. Buna bağlı olarak kan bu sistemlerden geçerken bir takım değişikliklere uğrarlar. Çoğu geçici olmakla beraber ameliyat sonrasında kansızlık, ateş, yorgunluk oluşabilir. Ameliyat sonrasında geçici ruh hali değişiklikleri görülebilir. Enfeksiyon kapak ameliyatlarından sonra çok nadir görülen ama çok ciddi etkileri olan bir durumdur. Yara yerlerinde kızarıklık, akıntı, yara yeri ve genel vücut ağrıları olabilir. Kapak ameliyatlarından sonra geçici veya kalıcı ritm problemleri olabilir. Tüm bahsedilen yan etkiler genelde geçici olup, tedavisi mümkündür.

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?